Мэдээ, мэдээлэл

Хуудсанд 1 - 9-г харуулав | Нийт үр дүн: 9

ХҮНИЙ АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНД, СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШИГ, ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 12 д...

Мэдээ

2023-03-30 14:37:06

Сургалт

Монголын Хөрөнгө, Хохирол Үнэлэгчдийн холбоо нь гишүүн үнэлгээчид, үнэлгээний туслах, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил ур чадвар дээшлүүлэх, мэргэшсэн үнэлгээчин болох...

Мэдээ

2020-10-21 15:12:45

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх асуулга

...

Мэдээ

2020-08-12 11:50:29

Удирдах зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаан боллоо

Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбооны ээлжит удирдах зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаан 2018 оны 11 сарын 28 нд зохион байгуулагдлаа. Хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн ги...

Мэдээ

2018-11-28 18:24:45

"Харилцан ойлголцлолын санамж бичиг" байгуулан баталгаажууллаа

МХҮХ, АЖДХ -д хамтран даатгалын салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, даатгалын салбарын нийгэм эдийн засагт оруулж буй үр нөлөөг дээшлүүлэх, даатгалын...

Мэдээ

2018-10-30 18:56:58

"Хуулийн яармаг өдөрлөг" зохион байгуулагдлаа

2017.04.28-ны өдөр зохион байгуулагдсан МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитр, Хуулийн зөвлөхүүдийн зөвлөлөөс уламжлал б...

Мэдээ

2017-05-11 17:02:20

Даатгалын хуулиудыг шинэчлэх асуудлаар ажлын хэсэгт зөвлөмж хүргүүлнэ

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Сангийн яам болон Монголын даатгагчдын холбоо хамтран “Даатгалын салбарын эрх зүйн...

Мэдээ

2017-02-07 18:57:31

Хөрөнгийн үнэлгээгээ хэрхэн хийх вэ...

  Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын нэгдсэн холбоо, МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Үл хөдлөх хөрөнгийн арилжаа, зах зээлийн хөгжлийн зөвлөл хамтран салбарын реалторуудад зори...

Мэдээ

2016-09-23 21:04:05

М.Бизаагундаа: Монгол хүн автомашинаасаа дор үнэлгээтэй

Тээврийн прокурорын газраас мэдээлснээр Улаанбаатарт авто тээврийн ослоор хоёр хоногт нэг, улсын хэмжээнд гурван хүн амиа алддаг байна. Үйлдвэрлэлийн осол, гэмт...

Мэдээ

2016-08-20 15:24:51

<<
 < 
 > 
>>

Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга