Хөрөнгийн үнэлгээчин, доктор (Ph.D) Ц.Лхагвадуламд халуун баяр хүргэе.

2017-10-10 10:20:50

525

МХҮХ-ны гишүүн 2016 оны шилдэг үнэлгээний байгууллага "Мастер үнэлгээ" ХХК-ны үнэлгээчин Цэрэнсономын Лхагвадулам 2017 оны 10 сарын 05-ны өдөр "Үйлдвэрлэлийн өртгийн хандлагыг боловсронгуй болгох нь" сэдвээр бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D)-ын зэргийг амжилттай хамгаалсан байна. Холбооныхоо нийт гишүүдийн өмнөөс халуун баяр хүргэж, цаашдын ажилд нь улам их амжилтыг хүсье.


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга