Гишүүн байгууллагуудын анхааралд

2017-11-21 15:33:47

Зарлал

456

Даатгалын зах зээлд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлан мөрдүүлж буй журам, дүрэм, заавруудыг шинээр батлагдсан Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу шинэчлэхээр ажиллаж байна. Үүний хүрээнд шинэчлэн боловсруулсан төслүүдийг www.frc.mn сайтын Таны туслах цэсийн Хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх хэсэгт нээлттэй байршуулан, санхүүгийн зах зээлд оролцогчид, хөрөнгө оруулагчид, үйлчлүүлэгч нар, иргэд олон нийтээр хэлэлцүүлэх, санал авах ажил зохион байгуулж байна.

Иймд санал авч буй журмуудын төсөлтэй танилцаж саналаа 2017 оны 11 сарын 22 ны дотор багтаан holboo_2014@yahoo.com цахим хаягаар болон МХҮХ-нд албан бичгээр ирүүлнэ үү.

МОНГОЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО.


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга