ХҮНИЙ АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНД, СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОР УРШИГ, ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

2023-03-30 14:37:06

Мэдээ

319

Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр батлагдсан бөгөөд энэ оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Шинээр мөрдөгдөж эхэлсэн хуульд орсон голлох өөрчлөлтүүдийг нэг бол гэмт хэргийн улмаас сэтгэцэд учирсан хор уршгийн зэрэглэлийг тогтоох тухай юм.
Энэ хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбоо, БНСУ-ын хохирол үнэлэгчдийн холбоо хамтран хүний амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэцэд учирсан хор уршиг, хохирлын үнэлгээ сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
БНСУ-ын Хохирол, үнэлэгчдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч, мэргэшсэн үнэлэгч Бэк Жү Мин хэлэхдээ Монгол Улсад автомашины осолд орсон тохиолдолд хохирлоо үнэлүүлж барагдуулах боломжтой ч хувь хүний хохирлын асуудал орхигдоод үлддэг байсан. Тэгвэл энэ боломж нээгдэж өнөөдөр ийнхүү сургалт орох гэж байгаад баяртай байна гэдгийг хэллээ.

Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга