СЗХ МОНГОЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧДИЙН ХОЛБООТОЙ ХАМТРАН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧИЙН 2 ӨДРИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТАНД БҮРТГЭЖ БАЙНА.

2017-11-21 12:50:34

Мэдээ

285

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хохирол Үнэлэгчдийн холбоотой хамтран Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтын бүртгэл явагдаж  байна.

       Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтад хамрагдахыг хүссэн иргэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж Санхүүгийн зохицуулах Хорооны Даатгалын газарт болон Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбоонд /70108001/ ирүүлэх буюу maola.mn сайтын сургалт цэсрүү хохирол үнэлэгч хэсэгт бүртгүүлнэ үү

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний  үнэмлэхийн хуулбар
  • Цээж зураг, 3х4 хэмжээтэй
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /100,000 төгрөг/

 Хүлээн авагч банк:                Төрийн сан
 Хүлээн авагч байгууллага:    Санхүүгийн зохицуулах хороо

 Дансны дугаар:                      100900025402
 Гүйлгээний утга:                    Овог нэр, Даатгалын хохирол үнэлгээний сургалт

 


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга