Сургалт

2020-10-16 13:36:24

Зарлал

675

Монголын Хөрөнгө, Хохирол Үнэлэгчдийн холбоо нь гишүүн үнэлгээчид, үнэлгээний туслах, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил ур чадвар дээшлүүлэх, мэргэшсэн үнэлгээчин болоход нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, үнэлгээний тайлангийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хохирлын үнэлгээ, хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр дараахи сургалт, семинар хэлэлцүүлгүүдийг явуулахаар төлөвлөж байна. Та бүхэн эдгээр сургалтууд идэвхитэй хамрагдахыг хүсье.


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга