Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ.

2017-10-04 14:25:58

Мэдээ

510

  Монголын хохирол үнэлгээчдийн холбоо "Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх сургалт"-ыг Сангийн яамнаас баталсан жишиг  хөтөлбөрийн дагуу 2017 оны 10-р сарын 23-наас зохион байгуулахаар боллоо.

Бүртгэл явагдаж байна. Холбогдох утас:  88116304, 99489888


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга