Сургалт

2020-09-22 16:25:30

Зарлал

1616

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГӨ, ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО” ГҮТББ -ны 2020 оны 10 дугаар сарын 9-10 өдрүүдэд сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Утас 70108001, 99025930

Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга