Сургалт явуулах талаар

2020-09-14 17:43:22

Зарлал

1580

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГӨ, ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО” ГҮТББ -ны 2020 оны 10 дугаар сарын 8-10 өдөрүүдэд сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны баталсан хөтөлбөр, агуулгын дагуу даатгалын хохирол үнэлэгчийн "ЭРХ ОЛГОХ" сургалтыг онлайн хэлбэрээр явуулах болно. Сургалтанд оролцох хүмүүсээ бүрэн хамрагдана уу. Үүнд: 1.Иргэний үнэмлэхний хуулбар 2. Холбооны 5031601691 тоот дансанд сургалтын төлбөр тушаасан баримт, (Гишүүн бус оролцогч 290000 /Хоёр зуун ерэн мянга/ төгрөг. 3.Холбооны гишүүн бол гишүүн байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх бөгөөд сургалтын төлбөр 190000 /нэг зуун ерэн мянга/ төгрөг. 4. Өмнө сургалтанд хамрагдаж байсан бол гэрчлэх баримт ирүүлэх бөгөөд сургалтын төлбөр 160000 /нэг зуун жаран мянга/ төгрөг. Холбогдох утас: 70108001, 99025930 Та бүхэнтэй хамтран ажиллахад таатай байх болно.

Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга