Даатгалын хохиролын үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт

2020-08-21 14:26:39

Зарлал

2083

Даатгалын хохиролын үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалтыг 2020 оны 9-р сард явуулах талаар судалгаа авч байна. Сургалтанд суух хүмүүс “Даатгалын багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралтын 3.3.5-д заасны дагуу шалгалтанд тэнцсэнээс хойш 2 жилийн хугацаанд дахин сургалтанд хамрагдах гэсэн заалттай тул  2018 оны 9 сараас өмнө сургалтанд хамрагдаж, гэрчилгээ авч байсан оролцогчид дахин сургалтанд хамрагдахыг анхаарна уу. Сургалтанд суух хүмүүс холбогдоно уу! Утас: 70108001, 99025930


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга