Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт

2016-11-16 06:02:43

Зарлал

1454

Монголын хохирол үнэлгээчдийн холбоо нь "Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт"-ыг "САНГИЙН ЯАМ"-р батлуулсан хөтөлбөрийн дагуу 11-р сарын 25-наас зохион байгуулахаар боллоо.

Бүртгэл явагдаж байна. Холбогдох утас: 99683079, 88116304


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга