С.ДАВААСҮРЭН: Хуульд нийцүүлсэн бүтцийн өөрчлөлт хийсэн

2016-08-21 20:34:56

Ярилцлага, нийтлэл

5026

Санхүүгийн зохицуулах хороо ажлын албаныхаа бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчилж, цөөн газар, удирдлагатайгаар ажиллах болсон. Бүтцийн нэгж болон албан тушаалтнуудынхаа тоог гурав дахин цөөлсөн тухай мэдээлэл халаа сэлгээ, цомхотгол хийх нь гэсэн хардлага дагуулж буй. Энэ талаар тус хорооны дарга С.Даваасүрэнтэй ярилцлаа.
-Хорооны ажлын албанд бүтцийн өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлагатай байсан уу?
-Санхүүгийн зохицуулах хороо бол үнэт цаасны, даатгалын, банк бус санхүүгийн байгууллага,хадгаламж зээлийн хоршоозэрэг банкнаас бусад санхүүгийн үйл ажиллагааны харилцааг зохицуулах, хөгжүүлэх, зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, хянах үүрэгтэй чухал байгууллага. Өнөөдөр нийт санхүүгийн зах зээлийн 95 гаруй хувийг банкны үйл ажиллагаа эзэлж байгаа нь бусад салбарын эдийн засагт оролцох оролцоо, байр суурийг шинэ шатанд гарган, дэлхий нийтийн чиг хандлагатай нийцүүлэхшаардлагатай болсныг харуулж байна. Тийм ч учраас бүтцийн хувьд оновчтой, зөв, ажил үүргийн давхардал, хийдэлгүй, хамгийн гол нь мэргэжлийн, өндөр ур чадвартай, ачаалал дааж ажилладагбайх ёстой гэж бид үзсэн. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засаг, санхүүгийн өнөөгийн хүдрэлтэй нөхцөл байдлыг даван туулахын тулд нарийн мэргэжлийн байгууллагын хувьд Санхүүгийн зохицуулах хороо албан хаагчдынхаа мэргэжил, ур чадварын түвшинг өндөржүүлэх шаардлагатай болсон.
-Тэгэхээр өмнөх бүтэц, зохион байгуулалт хангалтгүй байжээ гэж ойлгож болох уу?
-Өмнөх бүтэц жил гаруйн өмнө шинээр зохион байгуулагдсан юм байна лээ. Энэ хугацаанд үйл ажиллагаа явуулахадчиг үүргийн давхардал, хийдэл үүсэх, өөр хоорондоо уялдахгүй байх,салбарын зохицуулалтын бодлогын нэгдсэн байдал алдагдах, тайлан мэдээ, судалгаахугацаандаа гарахгүй, бүтэц нэгжүүдийн ажлын ачаалал эрс ялгаатай болсноосзах зээлийн оролцогч мэргэжлийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээд хороотой харилцах, үйлчилгээ авахад хүндрэл үүсэх зэрэг дутагдал багагүй гарч байсан юм билээ. Би ирсэн даруйдаазохион байгуулалтын бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх Ажлын хэсэг байгуулсан. Уг ажлын хэсэг байгууллагын бүтцийн өөрчлөлт, ажлын байранд тавих ерөнхий шаардлагыг шинэчлэхдээ ажилтнууд, мэргэжилтнүүд болон удирдах албан тушаалтнуудаас санал авч, тусгасан.
-Бүтэц, удирдах бүрэлдэхүүнээ цөөлж, цомхон болгосон гэсэн. Халаа сэлгээ хэр хийж байгаа вэ?
-Манай хорооны хамгийн гол шалгуур нь мэргэжлийн чадавх.Тэгэхээр юуны өмнө үнэт цаас, даатгал, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо хэрхэн, яаж ажилладгийг мэдэж байх ёстой. Гэтэл дөнгөж сургууль төгссөн хүн референт гэдэг санхүүгийн бодлогын түвшний шийдвэр гаргадаг албан тушаалтны орон тоон дээр шууд дэвшин ажилласантохиолдол гарсан. Төрийн хяналт, шалгалт хийдэг хянан шалгагч нар бол аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох хүртэл эрх мэдэлтэй албан хаагч шүү дээ. Гэтэл улсад огт ажиллаж байгаагүй, төрийн албан хаагчийн тангараг өргөөгүй хүмүүсбайсан. Тийм учраас бид юуны өмнө ажилтнууд, албан хаагчдынхаа төлөв байдлыг мэргэжлийн болон хуулийн шаардлагад нийцүүлэх эхний алхмыг хийгээд байна.Үүнийг халаа сэлгээ гэхээс илүүтэйгээр хуульд нийцүүлж,санхүүгийн зах зээлд дорвитой өөрчлөлт хийх хөрс суурийг бүтцийн өөрчлөлтөөртавьж өгсөн гэж ойлгож байгаа.
-Өнгөрсөн жилд л гэхэдтанай хороо 45 хүнийг халж, 52 хүнийг шинээр авсан гэсэн аудитын дүгнэлт гарсан байна лээ. Энэ удаагийн бүтцийн өөрчлөлтөөр яг хэдэн хүн ажлаас чөлөөлөгдсөн бэ?
-Эдийн засгийн энэ хүнд хэцүү цаг үед нэг ч хүнийг гэсэн ажилтай байлгахыг хичээх нь төрийн үүрэг, хариуцлага юм. Тиймээс халаа сэлгээ хийхийг урьтал болгоогүй гэдгийг дахин хэлмээр байна. Харин төрийн албаны шалгалт өгч, тангараг өргөөгүй, мөн гэрээний хугацаа дууссан, ажил үүрэгтээ тэнцэхгүй байгаа зарим хүмүүсийг чөлөөлсөн. Мөн бүтцийн өөрчлөлтөөр орон тоо, ажлын байр нь алга болсон цөөн хүнийг саналаар нь өөр ажилд шилжүүлсэн буюу төрийн албан хаагчдын нөөцөнд бүртгэж чөлөөлсөн.Бүтэц, зохион байгуулалт нэлээд өөрчлөгдөж, удирдах ажилтны тоо цөөрсөн болохоор албан тушаал өсөж, буурсан, эрхлэх асуудал нь солигдсон хүмүүс мэр сэр бий. Ер нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг өөрчлөн шинэчлэх шаардлага байгаа. Хорооныэрх зүйн байдлыг илүү боловсронгуй болгож, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг сайжруулсан, тэдний эрх ашгийг хамгаалсан хуулийн зохицуулалт бий болгох нь нарийндаа банкнаас бусад санхүүгийн секторын өрсөлдөх чадвар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж тогтвортой хөгжүүлэх, цаашлаад иргэдэд учирч байгаа ачаалал, дарамтыг багасгаж, энэ зах зээлийн эрсдэлийг бууруулах суурь нөхцөл болно.
Эх сурвалж: http://www.frc.gov.mn/news/1426


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга