ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

2016-10-19 00:02:07

Зарлал

1537

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, Хөрөнгийн үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулж эрх олгох, тусгай зөвшөөрлийг сунгах журмын хоёрдугаар зүйлд заасан дагуу хөрөнгийн үнэлгээчинг сонгон шалгаруулж, эрх олгох ажиллагааг 2016 оны 12 дугаар сарын 20, 21 –ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчид тавигдах шаардлагууд: 

 1. Инженер, эдийн засаг, бизнес, санхүү, нягтлан бодох, хууль зүйн аль нэг чиглэлээр дээд боловсролтой
 2. Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан
 3. Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд 3-аас доошгүй жил оролцсон, хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны зохих дадлага туршлагатай 
 4. Баталсан жишиг хөтөлбөрийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас явуулсан хөрөнгийн үнэлгээний сургалтад хамрагдан гэрчилгээ авсан

Хөрөнгийн үнэлгээний сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчид 2016 оны 12 дугаар сарын 16 -ны 15:00 цаг хүртэл Монголын Хохирол Үнэлэгчдийн Холбоо дээр ирж бүртгүүлэхдээ дараахь материалыг бүрдүүлсэн байна. 

 1. Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл
 2. Монгол улсын иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хувьд гадаад улсын паспорт болон түүнийг орлох баримт бичиг, түүний хуулбар /нотариатаар баталгаажсан/ 
 3. Боловсролын диплом, түүний хуулбар / нотариатаар баталгаажсан/ 
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, түүний хуулбар / нотариатаар баталгаажсан/ 
 5. Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд оролцсон, хөрөнгө үнэлгээний дадлага туршлагатай гэдгийг нотолсон тодорхойлолт, хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргах журмын 2.1.6-д заасан нотлох баримт бичиг ;Сүүлийн 3 жилийн тайлан
 6. Хөрөнгийн үнэлгээний сургалтад хамрагдсаныг нотолсон гэрчилгээ, түүний хуулбар
  /нотариатаар баталгаажсан/
 7. Бүртгэлийн хураамж –Хаан банк/ 5031601691/ 
 8. Цээж зураг 2ш 

Монголын Хохирол Үнэлэгчдийн Холбоо

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо Намянжүгийн гудамж Борх төв №101 тоот

Утас : 99683079

Website : www.maola.mn


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12


Санал асуулга