Сургалтын мэдээ

Хуудсанд 1 - 10-г харуулав | Нийт үр дүн: 11
 

Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх сургалтанд бүртгэж байна

...

Зарлал

2017-10-09 09:44:52

Эрх сунгуулах үнэлгээчдийн анхааралд

...

Зарлал

2017-10-09 09:39:43

Хөрөнгийн үнэлгээчний сонгон шалгаруулалтын тов зарлагдлаа

...

Зарлал

2017-10-04 01:06:49

Тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчдийн анхааралд

Монгол улсын “Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль”-ийн 22-р зүйлийн дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий дараах үнэлгээчид 2017 оны 6-р сард эрх сунгах шалгаруулалтад орох тул ...

Зарлал

2017-05-17 08:09:24

Хохирол үнэлэгчийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт

Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбоо, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран зохион байгуулдаг “Хохирол үнэлэгчийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт”-ыг 11 дүгэ...

Зарлал

2016-11-15 17:04:54

Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт

Монголын хохирол үнэлгээчдийн холбоо нь "Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт"-ыг "САНГИЙН ЯАМ"-р батлуулсан хөтөлбөрийн дагуу 11-р сарын 25-наас зохион...

Зарлал

2016-11-15 17:02:43

Тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчдийн анхааралд

Монгол улсын “Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль”-ийн 22-р зүйлийн дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий дараах үнэлгээчид 2016 оны 11-р сард эрх сунгах шалгаруулалтад ор...

Зарлал

2016-11-09 11:29:05

"Жолоочийн даатгал бидний амьдралд" эссе бичлэгийн уралдаанд урьж байна

...

Зарлал

2016-11-07 16:13:35

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, Хөрөнгийн үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулж эрх олгох, тусгай зөвшөөрлийг сунгах журмын хоёрдугаар зүйлд заасан ...

Зарлал

2016-10-18 12:02:07

"Даатгалын тогтолцоо, албан журмын даатгал, хохирлын үнэлгээ" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулна.

МУ-ын даатгалын тогтолцоо, албан журмын даатгал, хохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа, уялдаа холбоо, хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, даатгалын салбарт ажиллаж буй ...

Зарлал

2016-09-05 00:29:12

<<
 < 
 > 
>>

Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12
Санал асуулга