Сургалтын мэдээ

Хуудсанд 1 - 10-г харуулав | Нийт үр дүн: 13
 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА.

...

Зарлал

2018-02-02 10:14:49

Гишүүн байгууллагуудын анхааралд

Даатгалын зах зээлд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлан мөрдүүлж буй журам, дүрэм, заавруудыг шинээр батлагдсан Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу шинэчлэхээ...

Зарлал

2017-11-21 15:33:47

Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх сургалтанд бүртгэж байна

...

Зарлал

2017-10-09 21:44:52

Эрх сунгуулах үнэлгээчдийн анхааралд

...

Зарлал

2017-10-09 21:39:43

Хөрөнгийн үнэлгээчний сонгон шалгаруулалтын тов зарлагдлаа

...

Зарлал

2017-10-04 13:06:49

Тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчдийн анхааралд

Монгол улсын “Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль”-ийн 22-р зүйлийн дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий дараах үнэлгээчид 2017 оны 6-р сард эрх сунгах шалгаруулалтад орох тул ...

Зарлал

2017-05-17 20:09:24

Хохирол үнэлэгчийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт

Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбоо, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран зохион байгуулдаг “Хохирол үнэлэгчийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт”-ыг 11 дүгэ...

Зарлал

2016-11-16 06:04:54

Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт

Монголын хохирол үнэлгээчдийн холбоо нь "Хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэх анхан шатны сургалт"-ыг "САНГИЙН ЯАМ"-р батлуулсан хөтөлбөрийн дагуу 11-р сарын 25-наас зохион...

Зарлал

2016-11-16 06:02:43

Тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээчдийн анхааралд

Монгол улсын “Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль”-ийн 22-р зүйлийн дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий дараах үнэлгээчид 2016 оны 11-р сард эрх сунгах шалгаруулалтад ор...

Зарлал

2016-11-10 00:29:05

"Жолоочийн даатгал бидний амьдралд" эссе бичлэгийн уралдаанд урьж байна

...

Зарлал

2016-11-08 05:13:35

<<
 < 
 > 
>>

Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12
Санал асуулга