МХҮХ-ны гишүүн хөрөнгө болон хохирлын үнэлгээний байгууллагууд

Аж ахуйн нэгжийн нэр Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Хаяг
1 "НАРАНГЭРЭГЭ" ХХК 2016-12-14 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо, Хайрхан, Одонт 24-84 тоот


Гишүүн байгууллагууд

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12
Санал асуулга